TeamRosablogg har fått sommerjobb i desember.

Dei siste vekene har TeamRosablogg redaksjonen har sommerjobb på ein barneskule, her har me fulgte både 6. og 4. klasse, begge to har vore veldig hyggelege.
Men me har også sett at det er visse ting som er blitt heilt på styr.
Mykje av tida forrige veka gjekk med til julespelet som tradisjonelt har vore spelt på alle Norges skuler i  milliardar av år. Men no har dei gjort kunstneriske endringar for å tilpasse seg den nye tida og samfunnet.
Det er sagt at forandring fryder, men me i TeamRosablogg er ikkje så sikker på om dette er sant i desse tilfellane.
Me kan kanskje sjå at nokre kan glede seg over at det er innført ein og anna humoristisk kommentar, dette er allikavel eit grep ein bør være kritisk til å ta, for ein kan lett skade eventuelle tradisjoner. For vi veit at på Jesu tid var det lite eller ingen humor i juleevangeliet.
Det som dessverre var at både “first eller second lobster” var utelatt.
Dette er skikkeleg godt dokumentert i juledokumentaren “Love Actually”.

Vi håpar at våre lesarar bestemmer seg for å boikotte julespel der hummaren er utelatt, då alle veit at det var 2 hummarar i stallen den julekvelden for 2000 år sida då jesus vart fødd.

 

Advertisement