Då er Speidertinget over og etter masse diskusjon, åpne forhandlingar på kammerset, små krangling på talarstolen, telling av stemmer, forvirring kring kva me diskuterte og krem. Det var godt med krem og dessert til måltida.

Ellers valgte nokon å velge vår kjære samarbeidspartner Christina til eit styre. Veit ikkje kva dei driv med, men det skal gå bra, Christina klarer å finne eit nyttig formål med dette styret.

Under kan du sjå nokre slitne kandidatar.

Advertisement