TeamRosablogg har i dag vore og shoppa sko. Då fleire av våre lesarar har bedt om skoreportasjer så har me i TeamRosablogg valgt å gi ein god innføring i korleis ein skal handle sko.

Det viktigaste når ein skal handle sko er å ha eit mål, dette kan til dømes vere å skaffe seg nokon nye og freshe vintersko. Målet er der for å sikre at ein kjøper nokre sko ein trenger og ikkje ender opp med gule steppesko, det er ofte slitsomt når dette skjer. Så inntreden i eit skobutikketablisjement er difor ikkje anbefalt utan eit mål for besøket.

Det neste ein må bestemme er kor ein skal handle. Dette har faktisk mykje å sei for korleis opplevinga av handelen. Og her vil TeamRosablogg ta eit oppgjer med ein gammal oppfatning. Netthandel av sko er like komfortabelt som å sende søster di til skreddaren og la ho få tilpassa dressen din på augemål. Så du må finne ein skobutikk som faktisk sel sko og ikkje klede, badeender, snop og anna skrot.
Finn din butikk, dette er butikken der dei kjenner deg og du liker servicen dei tilbyr, TeamRosablogg held seg til Eurosko i Strandgaten i Bergen.

Det å kjøpe sko er ikkje noko tur i parken og dette viktige ritualet i ein kvar sivilisert borgars liv bør gjerast til rette tidspunkt. Me i TeamRosablogg anbefaler at ein tek fri frå skule, jobb eller studier slik at ein kan gjere dette mellom 10 og 14 på kvardagar. Dette fordi det er då dei beste servitrisene er på jobb og det er få fjortisar som heng der som i helgene og ettermiddagen. Opptimale tidspunktet er når du er aleine i butikken og gjerne an ha 2 servitriser i sving med å finne sko til deg. Dette er dessverre særs sjeldan ein får denne opplevinga, men får du høve så skal det være veldig viktig for at du ikkje tek deg tid til nokre skopar til.

Når du så inntar skobutikken  må er det viktig å begynne med litt andre sko enn det du såg for deg å komme ut med. Dette har to grunnar.

 • Ein får gjort ei mengde research fram mot neste skohandel.
 • Ein får då prøvd ein rekkje sko i segmentet som omkrinsar slik at ein har ein masse sko å samanlikne med når ein etterkvart får på seg dei sko ein kanskje skal kjøpe.

Det siste har også eit viktig poeng når du etterkvart skal vurdere om du har hatt tilfredstillande shopping tid i nevnte skobutikken. For det å brase inn i ein butikk og finne eit par sko og så kjøpe dei, er det man kan seie lite tilfredstillande. Du kan gjerne kjøpe dei skoa du først fann, men du kan ikkje sei å ha eit god tur i butikken utan å ha prøvd minimum 5 par. Når du sende trisa for å finne sko i rett storleik på lageret er det viktig å utnytte tida godt ta deg runder, finn nye sko slik at du litt mediterande kan få vandre i fred rundt om kring i lokalet. Denne taktikken gjer også at du får prøvd eit utval av sko som igjen fører at du får ein god og tilfredstillande tur i butikken.

Det siste er korleis du tar deg ut når du entrer butikken. Kjem du inn i ein skobutikk i joggedress og skitne sko (for ikkje å snakke om utslitte) gjev du eit inntrykk av at du ikkje tek dette seriøst. Dette kan lett gjere at personalet misforstår kva du skal ha og gjerne fin fram joggesko når du skal ha spasersko, spasersko når du treng fin sko, eller boots når du skal ha spasersko til vinteren. Eigentleg bør ein i ein slik situasjon komme i den typen sko du skal ha, slik veit både du og servitrisa kva dere skal ha og du har eit godt samanlikningsgrunnlag når du må ta ein ekstra runde i lokalet før du bestemmer deg.

Som med all kunst er det ikkje komplett utan ein selfie av arbeidet. Me i TeamRosablogg legg difor ved bilete etter ein vellykka investering av nye haust/vinter spasersko.

dsc_0008

Her kan dykk sjå TeamRosabloggstaben på kontoret etter vellyka investering i nye sesong spasersko.

Advertisement

One thought on “TeamRosablogg sin guide til skogkjøp.

 1. Retter opp i skrive feil: “TeamRosablogg har i dag vore og shoppa skog. Då fleire av våre lesarar har bedt om skoghreportasjer så har me i TeamRosablogg valgt å gi ein god innføring i korleis ein skal handle skog.

  Det viktigaste når ein skal handle skog er å ha eit mål, dette kan til dømes vere å skaffe seg nokon nye og freshe vinterskog. Målet er der for å sikre at ein kjøper nokre skog ein trenger og ikkje ender opp med gule steppeskog, det er ofte slitsomt når dette skjer. Så inntreden i eit skogbutikketablisjement er difor ikkje anbefalt utan eit mål for besøket.

  Det neste ein må bestemme er kor ein skal handle. Dette har faktisk mykje å sei for korleis opplevinga av handelen. Og her vil TeamRosablogg ta eit oppgjer med ein gammal oppfatning. Netthandel av skog er like komfortabelt som å sende søster di til skreddaren og la ho få tilpassa dressen din på augemål. Så du må finne ein skogbutikk som faktisk sel skog og ikkje klede, badeender, snop og anna skrot.
  Finn din butikk, dette er butikken der dei kjenner deg og du liker servicen dei tilbyr, TeamRosablogg held seg til Euroskog i Strandgaten i Bergen.

  Det å kjøpe skog er ikkje noko tur i parken og dette viktige ritualet i ein kvar sivilisert borgars liv bør gjerast til rette tidspunkt. Me i TeamRosablogg anbefaler at ein tek fri frå skule, jobb eller studier slik at ein kan gjere dette mellom 10 og 14 på kvardagar. Dette fordi det er då dei beste servitrisene er på jobb og det er få fjortisar som heng der som i helgene og ettermiddagen. Opptimale tidspunktet er når du er aleine i butikken og gjerne an ha 2 servitriser i sving med å finne skog til deg. Dette er dessverre særs sjeldan ein får denne opplevinga, men får du høve så skal det være veldig viktig for at du ikkje tek deg tid til nokre skogpar til.

  Når du så inntar skogbutikken må er det viktig å begynne med litt andre skog enn det du såg for deg å komme ut med. Dette har to grunnar.

  Ein får gjort ei mengde research fram mot neste skoghandel.
  Ein får då prøvd ein rekkje skog i segmentet som omkrinsar slik at ein har ein masse skog å samanlikne med når ein etterkvart får på seg dei skog ein kanskje skal kjøpe.
  Det siste har også eit viktig poeng når du etterkvart skal vurdere om du har hatt tilfredstillande shopping tid i nevnte skogbutikken. For det å brase inn i ein butikk og finne eit par skog og så kjøpe dei, er det man kan seie lite tilfredstillande. Du kan gjerne kjøpe dei skoga du først fann, men du kan ikkje sei å ha eit god tur i butikken utan å ha prøvd minimum 5 par. Når du sende trisa for å finne skog i rett storleik på lageret er det viktig å utnytte tida godt ta deg runder, finn nye skog slik at du litt mediterande kan få vandre i fred rundt om kring i lokalet. Denne taktikken gjer også at du får prøvd eit utval av skog som igjen fører at du får ein god og tilfredstillande tur i butikken.

  Det siste er korleis du tar deg ut når du entrer butikken. Kjem du inn i ein skogbutikk i joggedress og skitne skog (for ikkje å snakke om utslitte) gjev du eit inntrykk av at du ikkje tek dette seriøst. Dette kan lett gjere at personalet misforstår kva du skal ha og gjerne fin fram joggeskog når du skal ha spaserskog, spaserskog når du treng fin skog, eller boots når du skal ha spaserskog til vinteren. Eigentleg bør ein i ein slik situasjon komme i den typen skog du skal ha, slik veit både du og servitrisa kva dere skal ha og du har eit godt samanlikningsgrunnlag når du må ta ein ekstra runde i lokalet før du bestemmer deg.

  Som med all kunst er det ikkje komplett utan ein selfie av arbeidet. Me i TeamRosablogg legg difor ved bilete etter ein vellykka investering av nye haust/vinter spaserskog.

  dsc_0008

  Her kan dykk sjå TeamRosabloggstaben på kontoret etter vellyka investering i nye sesong spaserskog.”

  Like

Comments are now closed.